இனிய வரிகள் – 1

எல்லா பறவைகளும் மழையின் போது ஒரு உறைவிடத்தை தேடி ஒளிகிறது. ஆனால் பருந்து மட்டும் தான், மேகத்துக்கு மேலே பறக்கிறது. பிரச்சனைகள் பொதுவானது தான், ஆனால் சிந்தனையும் செயலும் உன்னை வித்தியாசப் படுத்திக் காட்டுகிறது.

திரு அப்துல் கலாம்

Leave a Reply