அப்பாவிற்கு அழத்தெரியாது

⚽ குடும்பத்திற்காக மாடாய் உழைத்த போதும்!
⚽ பிள்ளைகளின் பசியாற்ற ஓடாய் தேய்ந்த போதும்!

என்னடா வாழ்க்கை இது என 

*ஒருநாளும் அழுதிருக்கமாட்டார்!*

⚽ மனைவியை நெஞ்சில் சுமந்து!
⚽ பிள்ளைகளை தோளில் சுமந்து!
⚽ குடும்ப பொறுப்புகளை தலையில் சுமந்து!

போகும் வழி தெரியாமல்

விழிபிதுங்கி நின்ற போதும்!
தான் கலங்கினால் குடும்பம் உடைந்துவிடும் என கல்லாய் நின்றவர்!
*நாம் அவரை கல்லெனவே நினைத்துவிட்டோம்!*

⚽ அம்மாவிடம் ஒட்டிக்கொள்வோம்!

⚽ அப்பாவிடம் எட்டி நிற்போம்!

⚽ முகம் கொடுத்து பேசிய வார்த்தைகள்

சொற்பம் என்போம்!
ஆனால்,

தோல்வியில் துவளும் போது பிடித்துகொள்ள அப்பாவின் கைகளை தான் முதலில் தேடுவோம்!

நம்மை அள்ளி அணைத்து முத்தமிட்டதில்லை என்றாலும்!

தள்ளி நின்று உணர்ச்சி வெள்ளத்தில் *ததும்பும் ஜீவன் அது!*

⚽ நாம் திண்ணும் சோறும்!

⚽ உடுத்தும் உடையும்!

⚽ படித்த படிப்பும்!

அப்பாவின் வேர்வையில்தான் என

ஒருநாளும் அவர் சொல்லிக்காட்டியதில்லை!
நேரில் நம்மிடம் நாலு வார்த்தை கூட பேசாதவர்!
ஊர்முழுக்க நம்மை பற்றிதான் பெருமையாக பேசி திரிவார்!
அம்மாவின் பாசத்தை அங்கலாய்க்கும் நாம்!
*அப்பாவின் பாசத்தை உணரக்கூட இல்லையோ!*

⚽ நமக்கு மீசை முளைத்தால் அவர்

குதூகளிப்பார்!
தோளுக்கு மேல் வளர்ந்துவிட்டால் 

அவரே உயரமானதாக உணர்வார்!

வாழ்க்கையில் நம்மை முன்னே நடக்கவிட்டு பின்னே நின்று பெருமிதத்துடன் ரசிப்பார்!
நம் வாழ்க்கையின் பின்னால்…

*அப்பா எப்போதுமே இருப்பார்!*

⚽ அப்பாவிற்கு பாசத்தை வெளிபடுத்த

தெரியாது!

⚽ அப்பாவிற்கு கொஞ்ச தெரியாது!

⚽ அப்பாவிற்கு போலியாய் இருக்க தெரியாது!

⚽ அப்பாவிற்கு தன் கஷ்டத்தை வெளிக்காட்ட தெரியாது!

⚽ அப்பாவிற்கு தனக்காக எதையும் சேர்த்து வைத்துகொள்ள தெரியாது!

⚽  *அந்த பைத்தியத்திற்கு*

*அழவும்தெரியாது!*

⚽ வளர்த்த கெடா மாரில் பாய்ந்த போதும்!  

ஒருவேளை சோற்றுக்காக மருமகளுக்கு வேலைக்காரனாய் மாறிப்போன போதும்!

முதியோர் இல்லத்திற்கு தூக்கி வீசப்பட்ட போதும்! அவர் அழுதவரில்லை!

*நம்ச ந்தோசத்திற்காகவே எதையும் தாங்கும் ஆன்மா அவர்!*

⚽ பாசமோ!

⚽ மன்னிப்போ!

⚽ அழுகையோ!

உணர்வுகளை அவரிடம் உடனே  வெளிப்படுத்தி விடுங்கள்!

🏀 ஒருவேளை உங்கள் நண்பனின் அப்பா    

      மரணமோ!

🏀 உங்கள் அப்பா வயதுடைய யாரோ 

     ஒருவரின் மரணமோ!  
🏀 உங்களை புரட்டி போட்டு!

     அவர் பாசம் புரிந்து!

     அப்பாவை தேடி ஓடிரும்போது!
🏀 வீட்டில் அப்பா…

      சிரித்துக்கொண்டிருக்கலாம்…

      புகைப்படத்தில்!!
*பாவம்_அவருக்குதான்..*

*அழத்தெரியாதே!!*

படித்தேன்!

பகிர்ந்தேன்!!    DAD  IS   GREAT….!!!!☘🌹☘🌹☘🌹☘🌹☘

Leave a Reply