அதிசயம் ஏழு கிளை உள்ள பனைமரம்

உலகின் எட்டாவது அதிசயம் ஏழு கிளை உள்ள பனைமரம். 
இடம்: சிவகங்கை மாவட்டம் கல்லல்
முடிந்தால் பகிருங்கள்

Leave a Reply