விசேஷங்களில் வாழை மரம் கட்டுவது ஏன் ?

வாழை மரம் காற்றில் இறக்கும் துர்நாற்றத்தை போக்கி விடும். மேலும் வாழை பட்டை சாறு விஷத்தை முறிக்கும் தன்மை. உண்டு. தீ புண் ஏற்பட்டால் வாழை பட்டை[…]

Read more

விநாயகரின் முன்னிலையில் முன் தலையில் குட்டிக் கொள்வது ஏன்?

தலையில் குட்டிக் கொள்ளும் இடத்தில் முன் தலையின் இருபுறங்களிலும் TEMPLAR LOBE உள்ளது. இந்த இடத்தில் தான் ஞாபக சக்தியைத் தூண்டும் நாடிகள் அமைந்துள்ளன. இந்த இடத்தில்[…]

Read more

Cynodon dactylon – அறுகம்புல்

அறுகம்புல் (Cynodon dactylon) ஒரு மருத்துவ மூலிகையாகும். வாதம், பித்தம், சளி(கபம்) ஆகிய முக்குற்றங்களினால் உண்டாகும் நோய்கள், ஈளை, கண் புகைச்சல், குருதிப் பித்தம், சிறு நச்சுப்[…]

Read more