யாளிகள்

தென்னிந்திய கோவில் சிற்பங்களில் மட்டும் காணக் கிடைக்கும் ஒரு விசித்திரமான மிருகம். கோயில் கோபுரங்கள் , மண்டப தூண்களில் மட்டுமே காணப்படும் ஒரு கற்பனை சிலை என்பது[…]

Read more

விமான சக்கரம்

விமானம் மேலே எழும்பியவுடன் சக்கரத்தை உள்ளே இழுத்துக்கொள்கிறது, வெளியிலேயே இருந்தால் என்ன கெட்டுவிட்டது என்று. இதை செய்வதற்கு காரணம், காற்றினால் சக்கரத்தில் ஏற்படும் உராய்வை தடுப்பதுதான். அந்த[…]

Read more

ஜெட் விமானம் போடும் கோடுகள்

வானத்தில் கோடு கோடாக போட்டுக் கொண்டு விமானம் போவதை பார்த் திருப்பீர்கள். அதுதான் ஜெட் விமானம். அதுவும் இந்த விமானம் காலை நேரத்தில் வானில் செல்லும்போது பார்த்தால்,[…]

Read more

ஜெராக்ஸ்

இந்த வார்த்தையை கேள்விப்படாதவர்கள் இக்காலத்தில் இருப்பது அபூர்வம் ! புகைப்பட நகல் (Photo copy) என்ற அர்த்ததில் தான் இந்த வார்த்தை உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது ! ஆனால் உண்மையில்[…]

Read more

சோமாஸ்கந்தர்

  சிவபெருமானின் நெற்றிக் கண்ணிலிருந்து தோன்றிய நெருப்புப் பொறிகள் ஆறும் சரவணப் பொய்கையில் விழ, அவை குழந்தைகளாகி, வளர்ந்து சக்தியின் அருளால் ஒன்றாகி கந்தனாக உருவெடுத்தான். சத்துக்கு[…]

Read more