கோபம் என்னும் நெருப்பு

கோபம் [ Kobam ] கோபம் என்னும் நெருப்பு காலை நேரம்! எல்லோருக்கும் நெருக்கடியான பொழுது அது! ரயில், பேருந்தில் செல்லும் பயணிகளுக்கு மூச்சுமுட்டும் நேரம்! இருவர்[…]

Read more

கடவுளை திட்டாதீர்கள்

*துன்ப காலங்களில் கடவுள்* ஒரு மனிதன் ஒரு நெடும்பயணம் மேற்கொண்டிருந்தான். அது அவன் வாழ்க்கைப் பயணம். நீண்ட தூரம் சென்றபின் தான் கவனித்தான். அவனுடைய கால் தடங்கள்[…]

Read more

அர்த்தமுள்ள அதிருப்தி

திருப்தியை விடச் சிறந்த செல்வம் இல்லை. அதிருப்தியை விடப் பெரிய வறுமையும் இல்லை. எத்தனை குறைவாகப் பெற்றிருந்தாலும் திருப்தியுடன் வாழ்கின்ற செல்வந்தர்கள் உண்டு. ஏராளமாக வைத்திருந்தாலும் அதிருப்தி[…]

Read more

டீ கோப்பை

சிந்தனைக்கு… சுஸூகி ரோஷி என்ற ஜென் குருநாதரிடம் பல சீடர்கள் கல்வி கற்றுக் கொண்டிருந்தனர். அந்தச் சுஸூகியின் ஆசிரமத்தில் தேனீர் கோப்பைகள் அனைத்தும் மிகவும் மெல்லியவையாகவே இருந்தன.[…]

Read more

உன் வருங்காலம்

🙏🙏🐄ஒரு நாள் பசுவதை செய்யும் இடத்தில் ஒருவன் கோமாதாவை ஸம்ஹாரம் செய்வதற்கு வந்தவுடன் கோமாதா அவனை பார்த்து சிரித்தது.🌿 🐄அதை பார்த்து அவன் கேட்டான். நான் உன்னை[…]

Read more