நாம் அடிமை

​:evil:#பாரதியிடம் சொல்லாதீர்கள் பொந்திலே அவன் வைத்த அக்கினி குஞ்சுகள் பொசுங்கிப் போனதென்று #பாவம் அந்த யானையிடம் மீண்டும் மிதி வாங்க ஏங்குவங்குவான்.

:evil:ஆங்கிலேயன் முன்னால் சட்டை அவிழ்த்து முடிஞ்சா சுடுடா என்று நெஞ்சை காட்டிய #ஜீவாவிடம் சொல்லாதீர்கள் நாங்கள் வார்டு கவுன்சிலரைக் கூட எதிர்க்கத் துணியவில்லை என்று! பாவம் நிமித்திய #நெஞ்சை குறுகி மடிவான்.

:evil:மனுநீதி #சோழனிடம் சொல்லாதீர்கள் நாங்கள் நீதியற்று சாகிறோமென்று, பாவம் மறு சக்கரத்தில் அவனும் படுத்து #உயிர் விடுவான்

:evil:#வேலுநாச்சியிடம் சொல்லாதீர்கள் எங்கள் பெண்கள் சித்திரவதை படுவதை, பாவம் ஏந்திய வாளை உறையில் வைத்துவிட்டு #குமுறி அழுவாள்.

:evil:#சின்னமலையிடம் சொல்லாதீர்கள் நாங்கள் வெளிநாட்டுக்காரனுக்கு இரவு பகலாக வேளை செய்கிறோம் என்று, பாவம் சமரசமில்லாமல் வெள்ளையனை எதிர்தவன், சாக #உச்சிமலை தேடுவான்.

:evil:ராச #ராசனிடம் சொல்லாதீர்கள் நாங்கள் அரேபிய மன்னர்களுக்கு அடிமையாக வேளை பார்கிறோமென்று, பாவம் பெரிய கோயில் உச்சியிலிருந்து #குதித்து மான்டுபோவான்.

:evil:கட்ட #பொம்மனிடம் சொல்லாதீர்கள் நாங்கள் வெளிநாட்டு கம்பெனிக்கு கப்பம் கட்டுகிறோமென்று, பாவம் மீண்டும் ஒருமுறை #தூக்கில் தொங்கிடுவான் .

:evil:சேதுபதியிடம் சொல்லாதீர்கள் நாங்கள் கடலில் சுடுபட்டு சாகிறோமென்று, பாவம் நடுக் கடலில் #குதித்து சாவான்.

:evil:#வ_உ_சியிடம் சொல்லாதீர்கள் நாங்கள் அடிமையாய் வாழ்கிறோமென்று, பாவம் செக்கை #தலையில் போட்டு கொண்டு மடிவான் . .
👫உங்கள் பிள்ளைகளிடம் சொல்லுங்கள் நாம் அடிமை என்று, பாவம் அவர்கள் உணர்ந்து போராடி விடுதலை வாங்கட்டும்

Leave a Reply