​புத்திசாலித்தனமான கைதி

​புத்திசாலித்தனமான கைதி

*************************

:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(?
:'(ரஷ்ய ஜெயிலில் மூன்று தூக்குதண்டனைக் கைதிகள் இருந்தனர்.இறக்குமுன் அவர்களின் கடைசி மூன்று ஆசைகள் என்ன என்று கேட்கப்பட்டது.
:'(முதல் கைதியின் ஆசை:
நல்ல பெண்,நல்ல சாப்பாடு ,நல்ல மது ,லெனின் சமாதிக்கு அருகில் புதைக்கப்பட வேண்டும். என்றான் , அவனது மூன்று ஆசைகளும்,….. நிறைவேற்றப்பட்டன.
  :'(இரண்டாவது கைதியின் ஆசைகள் ;
நல்ல பெண்,நல்ல உணவு, வ்லடிமிர் லெனின் சமாதிக்கருகில் புதைக்கப்பட வேண்டும். என்று. அவனுடைய ஆசைகளும் நிறைவேற்றி வைக்கப்பட்டன.
😳  மூன்றாவது கைதி :
🍋  தனது முதல் ஆசையாக மாம்பழம் வேண்டும் என்று, கேட்டான்.அப்போது மாம்பழ சீசன் இல்லை.எனவே தூக்கு தண்டனை ஆறு மாதகாலத்திற்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.
ஆறு மாதகாலத்திற்குப்பின் மாம்பழம் வாங்கிக் கொடுத்து இரண்டாவது ஆசை என்ன என்று, கேட்டனர்.
🍒  செர்ரிப் பழம் என்று பதில் வந்தது.அப்போது செர்ரிப் பழ சீசன் இல்லை என்பதால் மறுபடியும் தூக்கு தண்டனை ஆறு மாதம் தள்ளி வைக்கப்பட்டு, பின் செர்ரிப்பழம் வாங்கிக் கொடுக்கப்பட்டது.
😳 இப்பொழுது ,…. மூன்றாவது  , ஆசையாக அவன் சொன்னான்,”என் உடல் தற்போதைய அதிபரின் சமாதிக்கருகில் புதைக்கப்பட வேண்டும்.என்று ,!!! ”அதிகாரிகள் அதிர்ந்துவிட்டனர்,  .. நீ  ”என்ன சொல்கிறாய், ?  அவர் உயிருடன் அல்லவா இருக்கிறார்!..
”கைதி அமைதியாகச் சொன்னான்,”அவர் இறக்கும் வரை நான் காத்திருக்கிறேன்.’
😅😅. புத்திசாலி எந்த தருணத்திலும் தன்னை காத்துக் கொள்கிறான்…

🙏
*நெருப்புடா*🔥

Leave a Reply