​ஐந்து அறிவு  பெரிது, ஆறு  அறிவு சிறிது

கவிஞர் வைரமுத்து :−
எந்த விலங்கும்

இரைப்பைக்கு மேலே

இன்னொரு வயிறு வளர்ப்பதில்லை

🐇🕊எங்கேனும்

தொப்பைக் கிளியோ

தொப்பை முயலோ

பார்த்ததுண்டா ?

**

எந்த விலங்குக்கும்

சர்க்கரை வியாதியில்லை தெரியுமோ?

**

இன்னொன்று :

பறவைக்கு வேர்ப்பதில்லை

**

🏢எந்த பறவையும்

கூடுகட்டி

வாடகைக்கு விடுவதில்லை

**

எந்த விலங்கும்

தேவையற்ற நிலம்

திருடுவதில்லை

**

கவனி மனிதனே
🐅🐆🐘🐃கூட்டு வாழ்க்கை இன்னும்

குலையாதிருப்பது

காட்டுக்குள்தான்

**

👨🏻மனிதா

இதை

மனங்கொள்
🐂🐄கர்ப்பவாசனை

கண்டு கொண்டால்

காளை பசுவைச்

சேர்வதில்லை

**

💑ஒருவனுக்கொருத்தி

உனக்கு வார்த்தை
🕊புறாவுக்கு வாழ்க்கை
🕊எந்த புறாவும்

தன் ஜோடியன்றி

பிறஜோடி தொடுவதில்லை

**

🐅🐘🐆பூகம்பம் வருகுது எனில்

அலைபாயும் விலங்குகள்
🕊அடிவயிற்றில் சிறகடிக்கும்

பறவைகள் அங்கிங்கும் அலை மோதும்
மானிடா. இப்போது சொல்

அறிவில்

ஆறு பெரிதா ?

ஐந்து பெரிதா ?

**

மாண்டால் –

🐲மானின் தோல் ஆசனம்

🌳மயிலின் தோகை விசிறி
🐘யானையின் பல் அலங்காரம்

🐫ஒட்டகத்தின் எலும்பு ஆபாரணம்

**

👇

மானிடா 

         நீ மாண்டால் …
சிலரை

மண் கூட  நிராகரிக்கும்

என்பதால் தானே

நெருப்பில் போட பழகினோம்

**
படித்ததில் ரசித்தது

Leave a Reply