​இராவணன் தந்த உபதேசம்

​இராவணன் தந்த உபதேசம் …….

இராவணன் ஒரு சிறந்த சிவ பக்த்தர். சீதையை மீட்க்கும் போரில் ராமனால் வதைக்கப்பட்டான் இராவணன்.

இராமன், மரணப் படுக்கையிலிருந்த இராவணனின் காலடியில் பவ்யமாக அமர்ந்து “இலங்கேஸ்வரா! தங்கள் ஞானம் தங்களோடு அழிந்து விடக் கூடாது , என் மூலம் இந்த உலகம் பயன் பெற உங்கள் ஞானத்தை உபதேசிக்க வேண்டும்” என வேண்டினான் .
இராவணனும் இராமனுக்கு உபதேசித்தார் ;

1 . உன் சாரதியிடமோ , வாயிற் காப்போனிடமோ, சகோதரனிடமோ பகை கொள்ளாதே . உடனிருந்தே கொல்வர்.

2 .தொடர்ந்து நீ வெற்றிவாகை சூடினாலும் , எப்போதும் வெல்வோம் என எண்ணாதே .

3 .உன் குற்றங்களை சுட்டிக் காட்டும் நண்பனை நம்பு .

4 .நான் அனுமனை சிறியவன் என எடைபோட்டது போல் , எதிரியை எளியவன் என எடை போட்டு விடாதே .

5 . வானின் நட்சத்திரங்களை வளைக்க முடியும் என நம்பாதே , ஏனெனில் அவை உன் வழிகாட்டிகள்.

படித்து ரசித்து பகிர்ந்தேன் …..

Leave a Reply