மனிதநேயத்தை பாதுகாப்போம்

கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை என்றாலும் நம்புகின்றவர்களுக்கு எதிரிகள் அல்ல கம்யூனிஸ்ட்கள். மனிதர்களை மதிப்போம் மனிதநேயத்தை பாதுகாப்போம்! Courtesy @ Sfirajesh

Leave a Reply