நம் எண்ணங்கள்


நம் எண்ணங்கள் எவ்வாறெல்லாம் நமது உடல் உள் உறுப்புகளை பாதிக்கிறது என்று பாருங்கள்…!!!
#கோபம்: கல்லீரல்
#துயரம்: நுரையீரல்
#கவலை: இரைப்பை
#மனஅழுத்தம்:இதயம்,மூளை
#பயம்: சிறுநீரகங்கள்
#அன்பு: மன அமைதியுடன் அனைத்து உள் உறுப்புகளுக்குள் ஒரு ஒருங்கிணைப்பை ஏற்படுத்தி ஒத்திசைவுடன் மனமும் உடலும் வலுப்பெற செய்கிறது….!!
#சிரிப்பு: மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது. 
#புன்னகை: மகிழ்ச்சியை எங்கும் பரப்புகிறது….!!!
ஆகவே, இதில் எந்த எண்ணத்தை விடுப்பது எதை வளர்பது என்பதை முடிவெடுப்பது அவரவர் விருப்பம்…!!!

Leave a Reply