தேவையான இடத்தில் சரியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துங்கள்

*பேங்க்-ல் கேஷியரிடம் வாங்கி பணத்தை எண்ணும் போது ஒரு தாள் குறைவது போல் இருந்தது…*

“மேடம் ஒரு தரம் பணத்தை மெஷினில் கவுண்டிங் பார்த்து தரீங்களா”

பேங்க் கேஷியர் கொஞ்சம் திமிராக
”ஏன் ஒரு தாள் குறைவது போல் இருக்கா?

நல்லா எண்ணுங்க சார் சரியா இருக்கும்.
நான் இப்ப பிஸி எண்ணித்தர முடியாது.”

*”இல்ல மேடம் ஒரு தாள் கூட இருப்பது போல் இருக்கு”*

என சொல்லி முடிப்பதற்குள் பிடுங்காத குறையாக பணக்கட்டை வாங்கி,
மெஷினில் நாலு தரமும்,கையால் நாலு தரமும் எண்ணி கொடுத்தார்…

*தேவையான இடத்தில் சரியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துங்கள்.**

#வெற்றி நமக்கே….

படித்ததில் பிடித்தது .

One comment

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply