ஓய்வு கேட்காத வேலைக்காரன்

பணக்காரர் ஒருவர் வேலைக்கு ஆள் தேடினார். இளைஞன் ஒருவன் அவரிடம் ஐயா என்ன வேலை கொடுத்தாலும் செய்யத் தயாராக இருக்கிறேன் என்றான். பணக்காரர் மகிழ்ச்சியடைந்தார்.

ஐயா இருந்தாலும் தங்களுக்கு ஒரு நிபந்தனை என்றான் அவன். பணக்காரர் சம்பளம் கொடுப்பவன் தானே நிபந்தனை இடவேண்டும் ஆனாலும் நீ நிபந்தனை இடுகிறாயே என்று ஆச்சர்யப்பட்டார். விழித்திருக்கும் நேரமெல்லாம் வேலை கொடுக்கவேண்டும்ஒரு நிமிடம் கூட சும்மா இருக்கமுடியாது.இல்லாவிட்டால் உங்களை சிரமப்படுத்த நேரிடும். என்றான்.

மனதிற்குள் சிரித்த பணக்காரர் வேலைக்கும் பஞ்சமில்லை எப்போதும் நீ வேலை செய்யலாம் என்று அவனைத் தட்டிக்கொடுத்தார். என்ன வேலை கொடுத்தாலும் இளைஞன் சளைக்கவில்லை. ஆனாலும் ஒரு கட்டத்தில் பணக்காரரால் வேலை ஏதும் கொடுக்க முடியவில்லை. அதற்காக புது உத்தியை கையாண்டார்.

உயரமான வழுக்கு மரம் ஒன்றை நிறுவி உச்சியில் பணமுடிப்பைக் கட்டி வைத்தார். வேலை இல்லாத நேரத்தில் பண முடிப்பை எடுக்க முயற்சிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார். அதன் பின் பணக்காரர் ஏவிய வேலையை மட்டும் இளைஞன் செய்தான். மற்ற நேரத்தில் வழுக்கு மரத்தில் ஏற முயன்றான்.

அந்த இளைஞன் வேறு யாருமல்ல. நம் மனது தான். மனதுக்கு எப்போதும் ஏதாவது வேலை இருந்துகொண்டே இருக்கும். நல்லது கெட்டது இரண்டையும்  செய்யும் . அதனால் தான் பெரியவர்கள் நல்ல சிந்தனையிலும்  பக்தியிலும் அதை ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்றார்கள…..

Leave a Reply