எதிரி

​நல்ல பாம்பு ஒன்று புற்றில் வாழ்ந்து வந்தது.
அதற்கு ரொம்ப நாட்களாக தன்னுடைய இனத்தார் பெரிய மிருகங்களை கூட அப்படியே விழுங்கி விடுவதால், தாங்கள்தான் பலசாலி என்று நினைத்திருந்தது.
இருந்தாலும், இதை சோதித்து பார்க்க எண்ணி, புற்றை விட்டு வெளியே வந்தது.
அப்போது அங்கு ஒரு கீரி வரவே, பாம்பு பயத்துடன் மறைந்துக் கொண்டு, “”ஆகா! கீரிதான் பலசாலி” என்று நினைத்துக் கொண்டது.
அச்சமயம் அங்கு வந்த பூனை, கீரியை விரட்டியது. அதைப் பார்த்ததும், “பூனைத்தான் பலசாலி’ என்று எண்ணியது பாம்பு.
அந்தப் பூனையை ஒரு நாய் விரட்டத் தொடங்கியது. அதைக் கண்டதும், “”பூனையை விரட்டுகிற நாய்தான் பலசாலி’ என்று நினைத்தது பாம்பு.
பூனையை விரட்டிக் கொண்டு ஓடிய நாய், ஒரு மனிதன் செய்து கொண்டிருந்த பச்சைப் பானையில் விழுந்தது. அதைக் கண்டு கோபம் அடைந்த மனிதன், நாயைத் தடியால் அடித்தான்.
நாய் அலறிக் கொண்டு ஓடியது. அதைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்த பாம்பு, “”நாயை விட மனிதன்தான் பலசாலி” என்று எண்ணிக் கொண்டே மறைவை விட்டு வெளியே வந்தது.
மனிதன் அதைக் கண்டதும், “”ஐயோ பாம்பு!” என்று அலறிக் கொண்டு ஓடினான்.

அந்தக் காட்சியை கண்ட பாம்பு, “இந்த உலகில் எல்லாரையும் விட நான்தான் பலசாலி’ என்று எண்ணிக் கொண்டது.
அப்போதுதான் முன்பு பார்த்த கீரி மீண்டும் அங்கே வரவே, “அய்யோ… அம்மா!’ என்று அலறிக்கொண்டு ஓட்டம் எடுத்தது பாம்பு.
#இந்த உலகில் ஒவ்வொருவரும் தான்தான் பெரியவர் என்று நினைத்து கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காகவே
ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு எதிரியை கடவுள் படைத்துள்ளார்.

Leave a Reply