இதுதான் வாழ்க்கை

இதுதான் வாழ்க்கை…!
குருவே! என் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியே இல்லை என்றான் சீடன் ஒருவன். உடனே குரு அவனை ஒரு தோட்டத்துக்கு அழைத்துச் சென்றார். அங்கு பட்டாம்பூச்சிகள் அங்கும், இங்குமாக பறந்து கொண்டிருந்தன. இதோ இவற்றில் ஒன்றை பிடித்து வா! என்று குரு அவனிடம் கூறினார். உடனே அவன் பட்டாம்பூச்சியை பிடிக்க துரத்தி, துரத்தி ஓடினான்.
ஆனால் அவனால் ஒன்றை கூட பிடிக்க முடியவில்லை. பரவாயில்லை வா நாம் இந்த தோட்டத்தின் அழகை பார்த்து ரசிக்கலாம் என்று கூறி சீடனை தோட்டத்தின் நடுவில் அழைத்துச் சென்றார் குரு. இருவரும் அங்கு அமைதியாக நின்று தோட்டத்தின் அழகை கண் குளிர பார்த்துக்கொண்டிருந்தனர்.
சிறிது நேரத்தில் அவர்களை சுற்றியும் பட்டாம்பூச்சிகள் பறக்க தொடங்கின. சற்று நேரத்திற்கு முன்பு அவன் பிடிக்கத் துரத்திய பட்டாம்பூச்சி இப்போது அவன் கைகளிலே வந்து அமர்ந்தன.
குரு சிரித்தபடி அவனிடம் சொன்னார். இதுதான் வாழ்க்கை! மகிழ்ச்சியை தேடி துரத்துவது அல்ல வாழ்க்கை. நம் வாழ்க்கையை அமைதியாய் ரசிக்கும்போது மகிழ்ச்சி நம்மிடம் தானே வந்து சேர்ந்துவிடும் என்று…!

Leave a Reply