உடல் சந்தேகமும் அதன் பாதிப்புகளும்

**முகத்தில் அரிப்போ நமைச்சலோ எடுத்தால் — 
கூந்தலில் சுத்தமில்லை என அர்த்தம்.
** வயிற்றுவலியோ வயிற்றாலையோ இருந்தால் — 

கைவிரல் நகங்கள் சுத்தமில்லை என அர்த்தம்.
** கண்களோ மூக்கோ தொடர்ந்து அரிக்குமானால் — 

ஜலதோசம் பிடிக்கப்போகிறது என அர்த்தம்.
** காதில் அதீத குடைச்சலோ வலியோ வந்தால் — 

காய்ச்சல் வர நேரம் வந்துவிட்டது என அர்த்தம்.
** கைமடிப்பு, கழுத்து மடிப்பு, கால் இடுக்கில் கருப்பான பட்டை விழுந்தால் — 

கணையத்தில் இன்சுலினின் சுரப்பு அதிகமாகிறது என அர்த்தம்.
 **உடலில் இன்சுலின் அதிகம் சுரந்து அதிக பசி எடுக்கிறதென்றால் — 

அது நீரிழிவின் ஆரம்பம் என அர்த்தம்.
**கால் பாதங்களில் வெடிப்பு உண்டானால்– – 

உடலில் அதிக அழுத்தமும் சூடும் இருக்கிறது என அர்த்தம்.
**முழுங்கால் மூட்டு அல்லது கால்களின் மணிக்கட்டு வலியெடுத்தால் — 

உடலில் அதிக எடை கூடிவிட்டது அதனைக் குறைக்கவேண்டும் என அர்த்தம்.
**தொடர்ந்து முதுகுத்தண்டு அல்லது இடுப்புப் பகுதி வலிக்குமானால் — 

அந்த இரு எலும்புகளும் மிருதுவாகி தேய்மானம் தொடங்குகிறது என அர்த்தம்.
** உதட்டில் அல்லது மேல்தோலில் வெடிப்பு, பிளவு, தோல் உரிதல் உண்டாகுமானால் — 

உடலில் நீர்ச்சத்தும் எண்ணெய்ப்பசையும் குறைந்துவிட்டது என அர்த்தம்.
** தோள்பட்டை, முதுகுத்தாரை, குதிங்கால் இவற்றில் இறுக்கமோ வலியோ வந்தால் — 

உடலில் காற்றின் அழுத்தம் கூடி வாயு தேங்கியுள்ளது என அர்த்தம்.
** கைவிரல் நகங்களுக்கு மேல் மெல்லிய கருப்புக்கோடு விழுமானால் — 

இருதயத்தில் பிரச்சினை தொடங்குகிறது என அர்த்தம்.
**என்னிடம் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு பதிவு வந்தால் – நல்லதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் என அர்த்தம்… 

💪🏾💪👍👍🏾👌🏽👌:)

Leave a Reply