சுவைக்காக அசைவமா?

*சைவம் Vs அசைவம்*
🐐    ஆட்டுக்கறியை விட :

         *வெண்பூசணிக்காய்*

          மேலானது
🐤    கோழிக்கறியை விட :

         *கோவைக்காய்*

         மேலானது

                    

🐷    பன்றிக்கறியை விட :

         *முருங்கைக்காய்*

         மேலானது
🐟    மீன்கறியை விட :

         *வாழைக்காய்*

         மேலானது
🐫    ஒட்டகக்கறியை விட :

         *கொத்தவரங்காய்*

         மேலானது
🐞    நண்டுக்கறியை விட  :

         *புடலங்காய்*

         மேலானது
🐢    ஆமைக்கறியை விட :

         *வெண்டைக்காய்*

         மேலானது
🐍    பாம்புக்கறியை விட :

         *பீர்கங்காய்*

         மேலானது
🐔    புறாக்கறியை விட :

         *சுரைக்காய்*

         மேலானது
🐂    மாட்டுக்கறியை விட :

         *தேங்காய்*

         மேலானது
🐣    முட்டையை விட :

         *கத்திரிக்காய்*

         மேலானது
எல்லா காய்கறியையும் விட 

மேலானது : *அரசாணிக்காய்*
சுவைக்காக அசைவமா?. சரி.

ஆனால் ஆரோக்கியத்திற்காக அசைவம் என்பது….சரியா?.
-ஒரு விவசாயின் மகன்-

Leave a Reply