11 வயது சிறுவனின் தலையை துண்டித்த ஐ.எஸ்

உளவு பார்த்ததாக 11 வயது சிறுவனின் தலையை துண்டித்த ஐ.எஸ். அமைப்பினர் சிரியாவில் உளவு பார்த்ததாக 11 வயது சிறுவனை ஐஎஸ் அமைப்பினர் தலைதுண்டித்து படுகொலை செய்வது[…]

Read more