நண்பர்களுக்கு பகிருங்கள்

நண்பர்களே…! இன்னும் 7 நாள் தான் இருக்கிறது. இன்னும் 1,60,000 வாக்குகள் வேண்டும். பத்து லட்சம் வாக்கு இலக்கை எட்டுவதற்கு … நண்பர்களுக்கு பகிருங்கள்…..! ஐ.நா மன்றம்[…]

Read more

மாட்டுத்தொழுவத்தில் வாழும் மாஜி எம்.எல்.ஏ

*மாட்டுத்தொழுவத்தில் வாழும் மாஜி எம்.எல்.ஏ!* அரசியல்வாதிகளில் மாண்புமிகு மாவட்டங்கள், நகரங்கள் மட்டுமல்ல; ஒன்றிய அளவிலுள்ள கரை வேட்டிகளெல்லாம் கூட இன்றைக்கு ‘பொலரோ_ஸ்கார்ப்பியோ’ என்று பறந்து கொண்டிருக்க… நிறைய[…]

Read more