திருப்பூரின் குடி 

​தமிழ்நாட்டிலேயே அதிகம் குடிப்பது திருப்பூரில்தான். வருடத்துக்குக் கிட்டத்தட்ட 1,100 கோடி ரூபாய்க்குக் குடிக்கிறார்கள். ஏன் இப்படி? ஏனென்றால், திருப்பூரில் தொழிலாளர்கள் அதிகம். அவர்களின் கைகளில் பணப்புழக்கமும் அதிகம்.[…]

Read more

​வயோதிகம் நமக்கும் வரும்

நாட்டில் ஆயிரம் பிரச்னைகள், நாள்தோறும் புதிது புதிதாய் தோன்றி நம்மை எப்போதுமே ஒருவித கவலையுடனும், பதற்றத்துடனும் வைத்திருக்கிறது என்பது உண்மை. ஆனால், சமீபத்தில் நம் அண்டை வீடுகளில்,[…]

Read more

நாம் அடிமை

​:evil:#பாரதியிடம் சொல்லாதீர்கள் பொந்திலே அவன் வைத்த அக்கினி குஞ்சுகள் பொசுங்கிப் போனதென்று #பாவம் அந்த யானையிடம் மீண்டும் மிதி வாங்க ஏங்குவங்குவான். :evil:ஆங்கிலேயன் முன்னால் சட்டை அவிழ்த்து[…]

Read more