உடல் தொழிற்சாலை

​நம் உடல் #தொழிற்சாலை. நமது அங்கங்களே #இயந்திரங்கள் என்பதை உணர்த்தும் காணொளி!  ———– நாம் சாப்பிட்ட உணவு #செரிமானம் ஆவதற்கு 24 மணி நேரமாகிறது. வாயிலிருந்து #உணவு,[…]

Read more

இந்த வாக்கியங்களை பயன்படுத்தாதீர்கள்! 

வேலை செய்யும் இடத்தில் இந்த 6 வாக்கியங்களை பயன்படுத்தாதீர்கள்! #DailyMotivation நீங்கள் சிறப்பாக வேலை செய்பவராக இருக்கலாம். ஒழுக்கம் உட்பட அனைத்திலும் ‘அட.. நம்பர் ஒன்யா இவன்’[…]

Read more