நடக்கும் ஆலமரம்

​யாரும் காணாத அதிசயம்!! 255 ஆண்டுகளாக வளரும் இந்தியாவின் மிகப்பிரம்மாண்ட “நடக்கும் ஆலமரம்” !! 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳 இந்தியாவில் மிக அதிக வயதான அந்த உயிர் சிப்பூர் நகரத்தில்[…]

Read more

மொட்டை மாடி திராட்சை

​எதிர் வீட்டுக்கு, பக்கத்து வீட்டுக்கு, மேல் வீட்டுக்கு வந்த, ‘டேபிள் மேட்’ மாதிரி, எதிர் வீடு, பக்கத்து வீடு, மேல் வீடு, நம்ம வீடுன்னு எல்லா இடத்துக்கும்[…]

Read more

​காய்கறி தோட்டம் அமைப்பது எப்படி?

உங்களுக்குத் தினமும் பூச்சி மருந்து தெளிக்காத புத்தம் புதிய காய்கறி வேண்டுமா? உங்கள் வீட்டில் சிறிதேனும் இடம் இருக்கிறதா? கவலை வேண்டாம். உங்கள் வீட்டி லும் காய்கறித்[…]

Read more

மூடாக்கு

கிடைக்கும் பொருளை கொண்டு மண்ணை 20 cm வரை மூடிவைப்பதற்கு பெயர் #மூடாக்கு. 1.  தழை மூடாக்கு:  இலை தழைகள் கொண்டு மண்ணை மூடி வைப்பது. 2.சருகு[…]

Read more

நித்திய கல்யாணி

நீரின்றி அமையாது உலகு’ என்பது போல, பூவின்றி ஒரு நாளும் அமையாது நித்திய கல்யாணி. நள்ளிரவில் ஒரு பூ உதிர்ந்தால்கூட, உடனே இன்னொன்று அதற்கு ஈடாக மலர்ந்துவிடும்[…]

Read more

மறக்கப்பட்ட மரங்கள்

உசில்’, ‘வேங்கை’, ‘தடசு’, ‘மருதம்’, ‘இலுப்பை’, ‘தோதகத்தி’, ‘வன்னி’, ‘குமில்’, ‘கடுக்கை’, ‘தாண்டி’ இன்னும் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இதில் எந்த மரத்தையாவது இன்றைய இளைய தலைமுறை, தமிழ்[…]

Read more