நாய் கடித்துவிட்டால் கண்டிப்பாக இதனை நீங்கள் செய்யக்கூடாது

​👌👌👌👍👍👍👍👌👌👌 *நாய் கடித்துவிட்டால் கண்டிப்பாக இதனை நீங்கள் செய்யக்கூடாது!*  👉 *உடன் பகிருங்கள்* *நாய் கடித்துவிட்டால் கண்டிப்பாக இதனை நீங்கள் செய்யக்கூடாது!* உடன் பகிருங்கள் உலகளவில் கணக்கிட்டு[…]

Read more

​மனதில் நிறுத்தவேண்டிய அறிஞர்களின் பொன்மொழிகள்

​மனதில் நிறுத்தவேண்டிய அறிஞர்களின் பொன்மொழிகள்!! சுவாமி விவேகானந்தர்: உன் வாழ்க்கையின் எந்த ஒரு நாளில் உன் முன்னால் எந்தப் பிரச்சினையையும் நீ சந்திக்காமல் முன் செல்கிறாயோ, அப்பொழுது[…]

Read more

​தென்னையை விதைத்தவன் 

​தென்னையை விதைத்தவன் தின்றுவிட்டுச் சாவான்.  பனையை விதைத்தவன் பார்த்துவிட்டுச் சாவான். இந்தப் பழமொழியைக் கூறியே, நம் மக்கள் பனை வளர்ப்பதைக் கைவிட்டு விட்டனர். தென்னை விரைவிலேயே விளைச்சல்[…]

Read more

சிடுகா வைத்தியம்

   திடீர் மூர்ச்சை மயக்கம் தீர சிடுகா மருத்துவம் அபஸ்மாறம் என்பார்கள். ஹிஸ்டீரியா என்றும் இதற்கு ஆங்கில  பெயர். நடந்துகொண்டே இருப்பார்: திடீரென்று கீழே விழுந்து விடுவார்.[…]

Read more

நீங்களும் தெரிந்து கொள்ளலாமே

​*1. ‘தாழ்ப்பாளை சும்மா போட்டு லொட்டு லொட்டுனு ஆட்டக்கூடாது.* அப்படிச் செய்தா… வீட்டுல சண்டை வரும்.’ அதாவது, தாழ்ப்பாளை அடிக்கடி ஆட்டினால், கதவுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் தாழ்ப்பாள், லொட[…]

Read more

மரபு காய்கறி விதைகள் தேவைப்படுவோரின் கவனத்திற்கு

மரபு காய்கறி விதைகள் தேவைப்படுவோரின் கவனத்திற்கு.. நண்பர்களுக்கு வணக்கம் .. நம் தமிழகத்தின் மரபு விதைகளை சேகரித்து வருகிறோம் .. அந்த விதைகளை விவசாயிகளுக்கும், வீடுகளில் தோட்டம்[…]

Read more