சந்தன மரங்களை வளர்க்கலாமா

தேக்கு மரக்கன்றுகளை தோட்டங்களிலும், வீடுகளிலும் வளர்ப்பது போல சந்தன மரங்களையும் வளர்க்கலாமா?” ”வீடுகளிலும், தோட்டங் களிலும் சந்தன மரம் வளர்க்க அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. சந்தன மரம்[…]

Read more

வாங்க விவசாயம் செய்யலாம்…!

http://bit.ly/1mrqvuG உலக நாடுகளில் விளையக்கூடிய எல்லா பயிர் வகைகளும் நம் நாட்டில் விளைகிறது. இந்தியாவில் உள்ள பருவ நிலை விவசாயத்துக்கு உகந்ததாக இருக்கிறது. இங்கு எல்லா வளமும்[…]

Read more

ஆறுகள் இல்லாத நாட்டிலும் விவசாயம் செய்கிறார்கள்.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் (UAE) ஆறுகள் எதுவுமே கிடையாது. ஏரிகளும் கிடையாது.ஆனால் இங்கும் தற்போது விவசாயம் செய்யப்படுகிறது. கடல் நீரிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரைதான் மக்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள். மக்கள்[…]

Read more