பணம்

📍✅📍 *பணம்..* 1. சாவு வீட்டிற்கு சென்று வந்தால் குளிக்கிறோம். ஆனால் நம் சட்டைப்பையில் புழங்கும் ஒற்றை ரூபாய் நாணயம், எந்த பிணற்றின் நெற்றியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது என்று[…]

Read more

நல்லதேநடக்கும்

படித்ததில் பிடித்தது . நமக்குத் தெரிஞ்ச ஒரு ஆசாமி, சரியான எடக்குமடக்குப் பேர் வழி. நாலு தெரு தள்ளி, ஒரு பூங்கா; அங்கேதான் நம்ம எடக்குமடக்கு தினமும்[…]

Read more

எண்ண பிரம்மாக்கள்

*எண்ணங்கள் மிகவும் வலிமையானவை. ஒரு முறை எண்ணிய உடனேயே அந்த எண்ணம் சக்தி படைத்ததாக மாறி விடுவதில்லை. ஒரு எண்ணம் திரும்பத் திரும்ப எண்ணப்படும் போது அது[…]

Read more

Stomach Story

இந்த வயிறு வயிறுன்னு எல்லாருக்கும் ஒரு வயிறு இருக்கும், சிலருக்கு பானை மாதிரி இருக்கும் சிலருக்கு பூனை மாதிரி இருக்கும், சிலருக்கு பாம்பு மாதிரி இருக்கும், சிலருக்கு[…]

Read more

Buddy

அது இங்கிலாந்தில் இருக்கிற கிராமம். அங்கிருந்த விவசாயி ஒருவரிடம் குதிரை ஒன்று இருந்தது. ‘பட்டீ’ (Buddy) என்று அதற்குப் பெயர் வைத்திருந்தார் அவர். அவருடைய நிலத்து வேலைகளுக்கு[…]

Read more

ஆணியை விரட்டியடிக்க அம்மான் பச்சரிசி

ஆணியை விரட்டியடிக்க அம்மான் பச்சரிசி :- காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி, இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சில நோய் வந்து மனுஷன பாடாப்படுத்திரும். அதுலயும் சில நோய் இருக்குற[…]

Read more