மாரியப்பனை வாழ்த்துறேன்

பஸ் மோதிடிச்சேன்னு கவலையில முடங்கிடாமல், காலத்தையே மோதி ஜெயிச்ச மாரியப்பனை வாழ்த்துறேன். காய்கறி விற்று அவரை உருவாக்கிய தாயை வணங்குறேன்!

Leave a Reply