மாமனிதருக்கு நன்றியும் வாழ்த்துகளும் 

சொந்த செலவில் 300000 மரகன்றுகளை நட்ட மாமனிதருக்கு நன்றியும் வாழ்த்துகளும் சொல்லலாமே நண்பர்களே.

Leave a Reply