பாராலிம்பிக் போட்டி: இந்தியாவிற்கு 12 பதக்கங்கள்


  பிரசேில் நாட்டில் தற்போது நடைபெற்று வரும் #பாராலிம்பிக் போட்டியில் இதுவரையில் இந்தியா 12 பதக்கங்களை பெற்றுள்ளது. நான்கு தங்கம், நான்கு வெள்ளி, நான்கு வெண்கலம் என மொத்தம் 12 பதக்கங்களை பெற்றுள்ளது…

#Paralympics #Games #Medals …

 

Leave a Reply