நல்ல போலீஸ்

எங்கு வயதானவர்கள், அநாதைகளை கண்டாலும் அவர்களிடம் தானாக சென்று உதவி செய்கிறார்…
சாப்பாட்டிற்கு பணம் தந்து ,

தீபாவளிக்கு உடை எடுத்து கொடுத்து சொந்த தாய் தந்தையை போல் கவனித்து கொள்ளும் நல்ல போலீஸ் இவர்…

Leave a Reply