துளசி_தருமலிங்கம்

#ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தெரிவாகியிருக்கும் #ஈழத்தமிழன்….!!
ஜெர்மனியில் வசிக்கும் #துளசி_தருமலிங்கம் இந்த வீரர் தொடர்ந்தும் சாதனை படைத்திட வாழ்த்துகின்றோம்…..!!

One comment

Leave a Reply