தங்கம்டா

வயசுல சின்ன பயல இருந்தாலும்
குணத்துல தங்கம்டா உன்னை வளர்த்த பேற்றோர்களை பாராட்டியே ஆகனும்

Leave a Reply