உண்மைகள்

காசுக்கு ஆசைப்பட்டு மறைக்கபடும் இப்படி சில உண்மைகள். 

.

நீங்களாவது பகிருங்கள்.

.

ஒவ்வொருவரும் பகிர வேண்டிய காரியம்.

Leave a Reply