ஆஸ்கர்

ஜாக்கிசானுக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளருக்கான ஆஸ்கர்! 
நடிகர், இயக்குநர், மார்ஷியல் ஆர்ட் கலைஞர் என்று பன்முகத்திறன் கொண்ட ஜாக்கி சானுக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளருக்கான ஆஸ்கர் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
#JackieChan #Oscar

Leave a Reply