அபிஷேக் ராஜை வாழ்த்துவோம்

 

அமெரிக்கா, நாசா, கென்னடி

விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு,

தேசிய திறனாய்வு அறிவியல் தேர்வில் இந்தியாவிலேயே முதலிடம் பெற்று தேர்வாகி செல்லும்,

திருநெல்வேலி மாவட்டம்,

சேரன்மகாதேவி அருகிலுள்ள

பூதத்தான் குடியிருப்பு எனும்

கிராமத்திலிருந்து ஆறாம்

வகுப்பு மாணவன்

*******அபிஷேக் ராஜை****** ======வாழ்த்துவோம்======

Leave a Reply