எதிர்மறை

​கெய்ரோவில் ஒரு வணிகன் இருந்தான். அவன் ஒவ்வொரு நாளும் இரவு கடையை மூடிவிட்டு, வீட்டுக்குத் திரும்பி போகும்போது போகிற வழியில் இருந்த உயரமான கட்டிடம் ஒன்றை நிமிர்ந்து[…]

Read more

அதலைக்காய்

​உலகில் எந்த நாடுகளிலும் வளர முடியாது   தமிழ் நாட்டில் மட்டும் விளைகின்ற அதாவது வெளிநாட்டு மக்கள் அதிக பணம் குடுத்தும் கிடைக்காத பல செடி கொடி[…]

Read more

நடத்தை

​இறைச்சி பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் வேலை செய்யும் ஒருவர், ஒரு நாள் மாலை வேலை முடியும் தருவாயில் இறைச்சி பதப்படுத்தும் coldroom அறைக்குள் எதோ வேலையாக இருந்த போது[…]

Read more

​மாதவிடாய் வலி நீங்க .. 

பெண்களுக்கு கருமுட்டை உருவாகும் போது ஒவ்வொரு மாதமும் மாதவிடாய் நிகழ்வுகள் ஏற்படுகிறது. இந்த மாதவிடாய் நிகழ்வின் போது பெண்களுக்கு வயிற்றில் உள்ள கர்ப்பப்பையை சுற்றி இருக்கும் தசைகள்[…]

Read more

​பட்டா, சிட்டா, அடங்கல் என்றால் என்ன

*பட்டா* ஒரு நிலம் இன்னார் பெயரில் உள்ளது என்பதை குறிக்கும் வகையில் வருவாய்துறை அளிக்கும் சான்றிதழ். *சிட்டா*   குறிப்பிட்ட நிலத்தின் பரப்பளவு அதன் பயன்பாடு, யாருடைய[…]

Read more

அகிப்பழம்

​டிராகன் பழம் /தறுகண்பழம் / அகிப்பழம்/ விருத்திரப்பழம்…. 🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑 டிராகன் பழம் dragon fruit பார்ப்பதற்கு சப்பாத்தி கள்ளி பழம்போல் உள்ளது. உள் நிறமும் அப்படித்தான் இருக்கிறது.[…]

Read more