சாமுத்திரிகா லட்சணப்படி….

சாமுத்திரிகா லட்சணப்படி, ஒரு பெண் எப்படியிருக்க வேண்டும்? ஒரு பெண் எப்படியிருக்க வேண்டும் என்று நம் முன்னோர்கள் வகுத்து வைத்துள்ளனர். எல்லா பெண்களுக்கும் சாமுத்திரிகா லட்சணப்படி எல்லா[…]

Read more

கண்ணீரே ஒரு கிருமி நாசினி!

பொதுவாக உடலில் காயம் பட்டக் குழந்தைகள் அழுவதால், அவர்களது காயம் விரைவில் ஆறும் என்று கூறினால் நம்புவீர்களா?ஆம், நிச்சயமாக, அழாத குழந்தைகளை விட, அழும் குழந்தைகளின் காயம்[…]

Read more

கருவுற்றிருக்கும் தாயா நீங்கள்?

கருவில் இருக்கும் குழந்தையானது இந்த உலகத்தை பார்க்கத் தான் 10 மாதங்கள் வேண்டும். ஆனால் இந்த குழந்தை வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் தாயுடன் வாழ்ந்து தான் வருகிறது.[…]

Read more

மரத்துக்கு அழிவில்லை

ஆலமரம் ஆலமரம் ஆதிகாலம் தொட்டே இந்தியாவில் இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக, இமய மலைச்சாரல் காடுகளிலும், இந்திய தீபகற்பத்தின் மேற்கு, கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைச்சரிவுகளிலும் காணப்படுகிறது. சாலை ஓரங்களிலும்,[…]

Read more

உணவில் மூன்று வகை

அறிஞர்கள் சிலர் ஒரு கருத்தைச் சொல்கிறார்கள். அதாவது இயற்கையில் விளையும் உணவுப் பொருட்களை மூன்றுவிதமாகப் பிரிக்கிறார்கள். முதலாவது மரத்தில் விளையும் காய் கனிகள். இரண்டாவது நிலமட்டத்தில் விளையும்[…]

Read more

ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை

‘ஆடி’ என்றால் அம்மன் கோயில், தள்ளுபடி துணிகள், அம்மியை நகர்த்தும் அதிரடிக் காற்று இப்படி பல விசேஷங்கள் காத்திருக்கும். இவை அனைத்திற்கும் மேலாக, பூத்துக்குலுங்கும் மலர்களையும், காய்த்துத்[…]

Read more