மாதம் ரூ.3 லட்சம்… பலே வருமானம் தரும் பால் காளான்…!

லோ. இந்து படங்கள்: பா. காளிமுத்து இயற்கை விளைபொருட்களைத் தேடி ஓடுபவர்களுக்கு… அருமையான வரப்பிரசாதம், காளான். கிட்டத்தட்ட 99 சதவிகிதம் இயற்கையாகத்தான் விளைவிக்கப்படுகிறது. தவிர, மாமிசத்தைப் போன்ற[…]

Read more