​முதுகுவலி தவிர்க்க 6 வழிகள்

​முதுகுவலி தவிர்க்க 6 வழிகள்!
நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்தே வேலை செய்பவர்கள்,   குறிப்பாக கம்ப்யூட்டர் முன்பு உட்கார்ந்து வேலை செய்பவர்கள் சந்திக்கும் முக்கியப் பிரச்னை முதுகுவலி. சரியான முறையில் அமர்ந்து வேலை செய்தால், முதுகுவலியைத் தவிர்க்க முடியும் என்கின்றனர் மருத்துவர்கள்.
தலையை நேராக வைக்க வேண்டும்
கணிப்பொறியின் திரைக்குச் சரியான உயரத்தில் தலை (பார்வை) இருக்க வேண்டும். தலையை உயர்த்தியோ, தாழ்த்தியோ, திரையைப் பார்க்குமாறு உட்காரக் கூடாது. எனவே, அதற்கேற்ற வகையில் மேசையும் சாய்வு நாற்காலியும் இருக்க வேண்டும். கழுத்துக்கு அழுத்தம் தருவது முதுகுவலிக்குக் காரணமாகிவிடும்.
சற்று சாய்ந்து உட்காருவது சிறப்பு
நாற்காலி 110 டிகிரி அளவுக்குச் சாய்வாக இருக்கட்டும். இருக்கைக்கு ஏற்றவாறு, இடுப்புக்கு அழுத்தம் தராமல் சற்று சாய்ந்து உட்கார வேண்டும். கணிப்பொறி இருக்கும் பக்கம் முன்னோக்கி சாய்வதோ, அளவுக்கு அதிகமாகப் பின்நோக்கிச் சாய்வதோ கூடாது.
பிரத்யேக சாய்வு நாற்காலியைப் பயன்படுத்த வேண்டும்
கணிப்பொறியில் அமர்வதற்கு ஏற்ற, பிரத்யேக சாய்வு நாற்காலி (Computer chair) இருக்க வேண்டும். எழுதுவதற்கு, சாப்பிடுவதற்கு என மற்ற செயல்களுக்கு இந்த நாற்காலியைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. மேசையின் உயரத்துக்கும் உங்களின் உயரத்துக்கும் ஏற்றவாறு அட்ஜஸ்ட் செய்யயும் வசதியுள்ள சாய்வு நாற்காலிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். உடல் எடைக்குத் தகுந்த, முதுகைக்  குறிப்பாக கீழ்முதுகைத் தாங்குவது போன்ற நாற்காலியைத் தேர்வு செய்வது அவசியம்.
கைப்பிடிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்
நாற்காலியில் இருக்கும் கைப்பிடியின் மேல் கைகளை வைக்க வேண்டும். கைப்பிடிகளின் உயரத்துக்கு இணையாக, விசைப்பலகை (கீபோர்டு) இருக்க வேண்டும். கைப்பிடிக்கு உயரமாகவோ அல்லது கைப்பிடிக்கு கீழாகவோ விசைப்பலகை இருக்கக் கூடாது.
தொடைகளுக்குப் பக்கபலம் அவசியம்
நாற்காலியின் நுனியில் உட்காரக் கூடாது. தொடைகள் முழுவதுமாக நாற்காலியில் இருக்குமாறு அமர வேண்டும். தொடைகளைத் தொங்கப்போடக் கூடாது. தரைக்கு இணையாக தொடைகள் இருக்க வேண்டும் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும்.
பாதங்களைத் தொங்கவிடக் கூடாது
பாதங்கள் படத்தில் காட்டியுள்ளபடி சாய்வாக இருக்க வேண்டும். பாதங்கள் தொடைக்கு செங்குத்தாகவோ, கெண்டைக்காலை மடக்கி உள் இழுத்தோ வைக்கக் கூடாது. பாதங்கள் மற்றும் கெண்டைக்கால் சரியான நிலையில் இல்லை எனில், இடுப்புப் பகுதியில் அழுத்தம் ஏற்படும்.
– பு.விவேக் ஆனந்த்

Leave a Reply