சேஜ்

சேஜ் :-
சேஜ் என்னும் மூலிகை நரைமுடியில் இருந்து விடுவிக்கும். இந்த மூலிகையில் ஏராளமான ஆரோக்கிய நன்மைகளான தொண்டைப் புண், உட்காயம், மன இறுக்கம் போன்றவற்றை சரிசெய்வதோடு, பற்கள் மற்றும் ஈறுகளை வலிமையாக்கும். 
மேலும் இது தலைமுடிக்கும் மிகவும் நல்லது. குறிப்பாக நூற்றாண்டுகளாக வழுக்கைத் தலையைப் போக்க பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 
அதோடு நரை முடியையும் போக்கும். ஆனால் உடனடியாக பலன் தெரியாது, தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வந்தால், நல்ல மாற்றம் தெரியும்.

Leave a Reply