​தென்னையை விதைத்தவன் 

​தென்னையை விதைத்தவன் தின்றுவிட்டுச் சாவான். 

பனையை விதைத்தவன் பார்த்துவிட்டுச் சாவான்.

இந்தப் பழமொழியைக் கூறியே, நம் மக்கள் பனை வளர்ப்பதைக் கைவிட்டு விட்டனர். தென்னை விரைவிலேயே விளைச்சல் தரும் பனை பல ஆண்டுகள் ஆகும் என்பதல்ல பொருள்.
உண்மை என்னவெனில் தென்னையை விதைப்பவன் நிறைய தேங்காய் கலந்த உணவுப் பொருட்களைத் தின்றுவிட்டு உடலில் கொழுப்புச் சத்து அதிகமாகிச் சாவான். பனையை விதைப்பவனோ, அதனுடைய நற்பலனால் தன்னுடைய சந்ததியர் வளமாக வாழ்வதை பார்த்துவிட்டு சாவான் என்பதே உண்மை.


Related News

  • நாய் கடித்துவிட்டால் கண்டிப்பாக இதனை நீங்கள் செய்யக்கூடாது
  • ​மனதில் நிறுத்தவேண்டிய அறிஞர்களின் பொன்மொழிகள்
  • ​தென்னையை விதைத்தவன் 
  • சிடுகா வைத்தியம்
  • நீங்களும் தெரிந்து கொள்ளலாமே
  • மரபு காய்கறி விதைகள் தேவைப்படுவோரின் கவனத்திற்கு
  • கடவுள் என்பவர் யார்
  • ​குக்கர் என்கின்ற விஷம்
  • Leave a Reply