வாக்களர் அட்டை வாங்க இனி அலைய தேவை இல்லை

*வாக்களர் அட்டை வாங்க இனி அலைய தேவை இல்லை* 
📫 _ஆன் லைனில்  அனைத்தும்_
👉🏼 http://www.elections.tn.gov.in/
*புதிதாக வாக்களர் அட்டை பெற*
👉🏼 http://104.211.231.134/ereg/
*வாக்களர் அட்டை திருத்தம் செய்ய*
👉🏼 http://104.211.231.134/ereg_Pub/Form8.aspx
*வாக்களர் அட்டை முகவரி மாற்றம் செய்ய*
👉🏼 http://104.211.231.134/ereg_Pub/Form8A.aspx
*உங்கள் போன் நம்பரை இனைத்திட*
👉🏼 http://electoralservicessearch.azurewebsites.net/searchbyname.aspx
*உங்கள் மனு பற்றிய தகவல் நிலை அறிந்திட*
👉🏼 http://104.211.229.179/AppTracking/Tracking.aspx
*உங்கள் வாக்குசாவடி பற்றி அறிய*
👉🏼 http://104.211.231.197/electoralservices/
👆🏼மேல் கூறிப்பிட்டுள்ள அனைத்தும் உங்கள் மொபைல் போன் மூலமே நீங்கள் *இருந்த இடத்தில் இருந்தே* செய்து கொள்ளலாம். 

…………………➖

Leave a Reply