மவுனா கேயா

​ஒரு உண்மை, பொய் ஆனால் எப்படி இருக்கும்?
உண்மை இல்லை என்று சொல்லப்பட்ட எத்தனையோ விஷயங்கள் இன்று முற்றிலும் உண்மை என்று நிரூபிக்கப் பட்டுள்ளன, அதே போன்று தான் உண்மை என்று நம்பப்பட்ட எவ்வளவோ விஷயங்கள் இன்று உண்மை இல்லை என்று கூறப்பட்டு இருக்கின்றன. அந்த வரிசையில் பலர் உண்மை என்று நம்பிக்கொண்டு இருக்கும் ஒரு விஷயம் எல்லா நேரங்களிலும் உண்மையாக இருக்காது என்பதை உங்களுக்கு நிரூபிக்கின்றேன், படிக்கின்றீர்களா…?
சரி, உங்களிடம் வந்து உலகில் உள்ள மலைகளில் மிகப் பெரிய மலை எது என்று கேட்டால் என்ன பதில் கூறுவீர்கள்? உடனடியாக உங்கள் பதில் எவரெஸ்ட் சிகரம் (Mount Everest) என்று தானே இருக்கும்? 8,848 மீட்டர் உயரத்தைக் கொண்ட இந்த மலை உண்மை சொல்லப்போனால் உலகின் மிகப்பெரிய மலையே கிடையாது! இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால், ஒரு மலையின் உயரம் எங்கிருந்து எங்கு வரை அளக்கப்படுகிறது என்பது தான்.
கடல் மட்டத்திலிருந்து அளந்து பார்க்கும் போது எவரெஸ்ட் சிகரம் தான் மிகவும் பெரிதான மலை என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. ஆனால், இதுவே கடலினுள் காணப்படும் மலைகளுடன் ஒப்பீட்டுப் பார்க்கும் போது எவரெஸ்ட் சிகரம் உயர்ந்த மலையே அல்ல!
ஹவாய் (Hawaii) தீவில் காணப்படும் மவுனா கேயா (Mauna Kea) எனப்படும் மலை தான் மிகவும் பெரிதானது ஆகும். இந்த மலையின் சிறிய பகுதி ஒன்று தான் கடல் மட்டத்திற்கு மேலாகத் தெரிகின்றது. சரியாகச் சொல்லப் போனால் 4,207 மீட்டர் மட்டுமே தான் நமது கண்களால் பார்க்க முடியுமாக இருக்கின்றது. ஆனால், இந்த மலையின் அடி, கடலுக்குள் இருக்கும் காரணத்தால், அதனைக் கடல் அடியினில் இருந்து அளந்து பார்க்கும் போது தான் அதன் முழுமையான உயரமே தெரிய வந்தது. இந்த மவுனா கேயாவின் உயரம் 10,205 மீட்டர் ஆகும், அதாவது மவுனா கேயா எவரெஸ்ட் சிகரத்தை விட 1,357 மீட்டர் பெரிதாக இருக்கின்றது!
எனவே, அடுத்த முறை யாராவது உங்களிடம் வந்து இந்த உலகின் உயர்ந்த மலை எது என்று கேட்கும் போது, அவர்களிடம் நீங்கள் கேட்கவேண்டியது இது தான்: கண்ணால் பார்க்கக் கூடிய, கடல் மட்டத்துக்கு மேலே காணப்படும் உயரமா, அல்லது கடல் அடியில் இருந்து அளக்கப்படும் உயரமா? இதற்கு அவர்கள் என்ன பதில் சொல்கிறார்களோ அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் உங்கள் பதிலைக் கூறலாம்.

Leave a Reply