தோல்வி

​தோல்வி என்றால் என்ன ?…
தோல்வி 

என்றால் நீங்கள் தோற்றவர் என்று பொருள் அல்ல. நீங்கள் இன்னும்

வெற்றி பெறவில்லை என்று

பொருள்.
தோல்வி

என்றால் நீங்கள் எதையுமே

சாதிக்கவில்லை என்று

பொருள் அல்ல. சில

பாடங்களைக் கற்றுக் கொண்டு

இருக்கின்றீர்கள் என்று

பொருள்.
தோல்வி

என்றால் நீங்கள் அவமானப்பட்டு

விட்டதாக பொருள் இல்லை.

முயன்று பார்க்கும் துணிவு

உங்களிடம் உள்ளது என்று

பொருள்.
தோல்வி

என்றால் வாழ்க்கை வீணாகி

விட்டதாகப் பொருள் இல்லை.

மீண்டும் ஆரம்பிக்க ஒரு

வாய்ப்புக் கிடைத்துள்ளது

என்று பொருள்.
தோல்வி

என்றால் விட்டு விட

வேண்டும் என்று பொருள்

அல்ல இன்னும் செம்மையாக

உழைக்க வேண்டும் என்று

பொருள்.
தோல்வி

என்றால் உங்களால் அடைய

முடியாது என்று பொருள்

அல்ல அடைய கொஞ்சம் காலம்

தாமதமாகலாம் என்று பொருள்.
தோல்வி

என்றால் கடவுள் உங்களைக் கை

விட்டு விட்டார் என்று

பொருள் இல்லை. உங்களுக்கு

வேறு நல்ல எதிர்காலத்தை

நிர்ணயம் செய்து வைத்து

இருக்கிறார் என்று பொருள்..
முக மலர்ச்சியோடும், நம்பிக்கையுடனும் எதிர் காலத்தை துவங்குங்கள்!.
தோல்விகளாலே துவளவும் வேண்டாம்!

வெற்றிகளால் தலைக்கனமும் வேண்டாம்!.
“என் மக்கள்” 

கடல் மலை மேகம்தான் எங்கள் கூட்டம்…

Leave a Reply