தம்பிரான் வணக்கம்

இந்த உண்மை நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்..
ஒட்டுமொத்த இந்திய மொழிகளில் முதல் முதலில் அச்சுப் புத்தகம்’ தமிழ் மொழியில் தான் எழுதப்பட்டது . எழுதப்பட்ட ஆண்டு – 1578 ஆண்டு 
முதல் நூல் பதித்த இடம் இன்றைய கேரளாவின் கொல்லம் ,
முதல் நூல் பதித்த நாள் அக்டோபர் 20, 1578 . 
புத்தகமாக பதிக்கப்பட்ட முதல் நூல் – புனிதசேவியர் என்கிற பாதிரியாரால் போர்த்துகீசிய மொழியில் எழுதப்பட்ட ‘தம்பிரான் வணக்கம்’ எனும் கிருத்துவ நூலாகும் 
இந்நூலை தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்தவர் பாதிரியார் ஹென்றிக் என்பவர் ஆவார் .
நன்றி :

Nsa Khadir via Kaleel Rahman

Leave a Reply