சில ஆங்கிலசொற்கள் – தமிழ்சொற்கள்

அடிக்கடி வழங்கப்படும் சில ஆங்கிலசொற்கள் – தமிழ்சொற்கள்.

நன்றி: இனிய தமிழைப் பிழையின்றி எழுத எளிய வழிகள். முனைவர் இரா. திருமுருகன்.

Leave a Reply