சதுரகிரி மலைப்  பாதை

சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்க சுவாமி கோவிலுக்கு செல்லும் மலைப்  பாதையை மிக தெளிவாக விளக்கி அனுப்பி இருக்கிறார் ஒரு நன்பர்.

Leave a Reply