கிரிக்கெட் போட்டியை நிறுத்திய குருவி

1936 இல் கிரிகெட் போட்டி ஒன்றை நிறுத்திய குருவி
விளையாடிய பந்து அதன் மீது பட்டு குருவி இறந்ததினால் போட்டி நிறுத்தப்பட்டது
அந்த குருவியும் அதனை கொன்ற பந்தும் இன்று வரை போட்டி நடைபெற்ற லோர்ட்ஸ் மைதானத்தில் கண்ணாடி பெட்டியில் வைத்து காட்சிப்படுத்தியுள்ளனர் !!!

Leave a Reply