ஒப்ரா வின்ஃப்ரே – வெற்றி மொழி

# எங்கு போராட்டம் இல்லையோ, அங்கு வலிமையும் இல்லை.

# முன்னேற்பாடு எப்பொழுது வாய்ப்பினை சந்திக்கின்றதோ அதுவே அதிர்ஷ்டம் எனப்படுகின்றது.

# உங்களை முன்னேற்றப் பாதையில் அழைத்துச் செல்பவர்கள் மட்டுமே உங்களைச்சுற்றி இருக்க வேண்டும்.

# நீங்கள் இங்கு எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் முக்கியமே தவிர, இந்த உலகிற்கு எப்படி வந்தீர்கள் என்பது ஒரு விஷயமே அல்ல.

# ஒருவர் தனது அணுகுமுறையை மாற்றுவதன் மூலம், தனது எதிர்காலத்தையே மாற்ற முடியும் என்பதே அனைத்து காலத்திற்குமான மிகச்சிறந்த கண்டுபிடிப்பு.

# நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையின் இலக்குகளை அடைய வேண்டுமானால், அதற்கான ஊக்கத்துடன் செயலைத் தொடங்க வேண்டும்.

# மேன்மை அடைவதற்கான மற்றுமொரு மைல்கல்லே தோல்வி.

# மற்றவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதைப்பற்றி வெற்றிகரமான மக்கள் ஒருபோதும் கவலைப் படுவதில்லை.

# நான் தோல்விகளை நம்புவதில்லை. நீங்கள் உங்கள் செயலை அனுபவித்து செய்துள்ளீர்கள் என்றால், அது தோல்வியே அல்ல.

# இந்த கணத்தில் சிறந்ததை செய்வது, அடுத்த கணத்திற்கான சிறந்த இடத்தில் உங்களை வைக்கின்றது.

# உங்கள் உள்ளுணர்வுகளைப் பின்பற்றுங்கள். அங்குதான் உண்மையான ஞானம் தன்னை வெளிப்படுத்திக்கொள்கிறது.

# எனக்கு நண்பர்கள் யாரும் இல்லாதபோது, என்னிடம் புத்தகங்கள் இருந்தன.

# ஒவ்வொரு தடுமாற்றமும் வீழ்ச்சி அல்ல மற்றும் ஒவ்வொரு வீழ்ச்சியும் தோல்வி என்று அர்த்தமல்ல.

# உங்களது காயங்களை ஞானமாக மாற்றுங்கள்.

Leave a Reply