கவனம் வை

​🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾

*Meaningful Story*  👍🏻

ஒரு *யுத்தத்தில்* எதிரி நாட்டு இளவரசனை உயிரோடு பிடித்து இராஜாவின் முன்பு நிறுத்தினர். 

இளவரசன் தன் உயிருக்காகக் கெஞ்சி மன்றாடி தன்னை மன்னிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொண்டான். 

“அதற்க்கு ஒரு நிபந்தனை இருக்கிறது” என்றார் வெற்றி பெற்ற ராஜா .

“விளிம்புவரை தண்ணீர் நிரப்பப்பட்ட பாத்திரம் ஒன்று உனது கையில் தரப்படும்.” 
அது முக்கிய சாலை ஒன்றின் வழியாக ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட கீழே சிந்தாமல் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் ஒரு மையில் தூரம் கொண்டு செல்ல வேண்டும். 

கூடவே உருவிய பட்டையத்தோடு⚔ எனது வீரர்கள்👮 வந்துக்கொண்டு இருப்பார்கள். 
ஒருதுளி தண்ணீர் கீழே கொட்டினாலும் கூட அவர்களின் வாள் உன் தலையைச் சீவிவிடும். 
வெற்றியோடு முடித்துவிட்டால் விடுதலை” 
என்று பேரரசர் தனது நிபந்தனையை விதித்தார்.

குறிப்பிட்ட நேரம்🕗 வந்தது. 
இலட்சக்கணக்கான மக்கள் அந்த சாலையின் இரு பகுதிகளிலும் குழுமியிருந்தனர்.  
போர் வீரர்கள்  சாலையைஒழுங்கு செய்து கொடுத்தனர். 
பேரரசர்  முன்னிலையில் முழுவதும் தண்ணீர் நிரப்பிய பாத்திரம் இளவரசனின்  கைகளில் கொடுக்கப்பட்டது. 

👉🏼 ஒரு பகுதியில் இருந்த மக்கள் இளவரசனை ஊக்குவித்து  உற்ச்சாகப் படுத்தினர். 
👉🏼 மறுபக்கத்தில் இருந்தவர்களோ கேலியும் பரிகாசமும் செய்து கூச்சலிட்டனர். 

இளவரசனின் இருபுறமும் வீரர்கள்👮 உருவிய வாளோடு🗡 தண்ணீர் சிந்துமானால் வெட்டும்படி கவனித்துக்கொண்டிருந்தனர்.  

பாத்திரத்தை உறுதியாய் பிடித்துக்கொண்டான் இளவரசன் நடக்க  சுற்றுப்புறத்திலிருந்து *கூச்சலும், பரிகாசமும்,* ஆர்ப்பாட்டங்களும் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது.  

எனினும் எதையும் பொருட்படுத்தாதபடி தண்ணீரிலே முழு கவனமும் வைத்து ஓட்டத்தை  *வெற்றியோடு* ஓடி🏃 முடித்தான் இளவரசன் .

இளவரசனை பாராட்டிய பேரரசர் 
⚡இளவரசனே உன்னை கேலி செய்தவர்களுக்கு நீ தண்டனை வழங்கலாம்.  
⚡உன்னை உற்ச்சாக படுத்தியவர்களுக்கு நன்றி சொல்லலாம். 
அவர்களை கவனித்து வைத்திருக்கிறாயா என்று கேட்டார்.?

✨என்னை போற்றுபவர்களை நான் கவனிக்கவில்லை,
✨தூற்றுபவர்களையும் நான் பார்க்கவில்லை. 

“எனது கவனமெல்லாம் தண்ணீரில்  அல்லவா இருந்தது.” 

விடுதலையோடு  கூட அரசர் ஒரு ஆலோசனை தந்தார். 
இளவரசனே
*💥பாத்திரத்தில் உள்ள தண்ணீர் தான் உன் சரீரத்தில் உள்ள *ஆன்மா*
*வாழும்  நாட்களிலே  உன் ஆத்மாவில் கண்ணும்  கருத்துமாக இருந்து கடைசியில்  அதை *சிருஷ்டிகர்த்தாவிடம்* 

*ஒப்படைக்க வேண்டும்*. 

*👉🏼போற்றுவோரைக் கண்டுபெருமை கொள்ளாதே.*
*👉🏼தூற்றுவோரைக்கண்டு சோர்ந்துப் போகாதே.
 ஆத்துமாவில் *கவனம் வை* என்றார்.

🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾

Leave a Reply